Kios Pulsa √ Cara Mengurus SIP (Permit Utama) & Keperluan

#Cara #Mengurus #SIP #Permit #Utama #Keperluan

Sebelum memulakan perniagaan, anda mesti menyediakan beberapa jenis permit yang diperlukan supaya perniagaan itu sah di sisi undang-undang. Salah satu permit yang diperlukan ialah lesen prinsip (SIP). Apa itu SIP? Apa yang ia lakukan? Apakah keperluan dokumen yang diperlukan? dan bagaimana untuk memohon lesen prinsip?

lesen prinsip

Apakah SIP (Permit Utama)?

Lisensi Prinsip (SIP) adalah lesen daripada Badan Koordinasi Pelaburan (BKPM) yang wajib dimiliki oleh pemilik perniagaan atau pelabur yang ingin membuka perniagaan atau melabur di Indonesia. Pelaburan yang dimaksudkan boleh dalam bentuk Pelaburan Asing (PMA) atau Pelaburan Dalam Negeri (PMDN). Permit ini sah untuk syarikat asing yang memilih Indonesia sebagai tempat melabur.

Ketentuan mengenai SIP telah diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten. atau Bandar.

Fungsi Pelesenan Prinsip

Fungsi Perlesenan Prinsip adalah sebagai dokumen yang menyatakan bahawa perniagaan atau pelaburan dijalankan secara sah di lokasi tersebut. Surat akuan perniagaan dan pelaburan ini adalah sah di sisi undang-undang supaya ahli perniagaan mendapat hak mereka.

Selain itu, ahli perniagaan juga diwajibkan menjalankan kewajipan mereka iaitu membayar cukai. Melalui dokumen SIP, kerajaan tempatan boleh merekodkan perniagaan sebagai salah satu hasil di kawasan mereka. Fungsi SIP berbeza-beza bergantung pada jenis.

Jenis Pelesenan Prinsip

Perlesenan Prinsip boleh dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu:

 • Permit prinsip, adalah permit untuk membuka pelaburan baru
 • Permit Prinsip Perluasan, adalah permit untuk keperluan pengembangan syarikat
 • Permit in Principle for Change, adalah permit apabila terdapat perubahan dalam pelan pelaburan
 • Permit Prinsip Penggabungan, adalah permit untuk pelabur yang ingin menggabungkan dua syarikat menjadi satu.

Keperluan untuk Mentadbir SIP

Berikut ialah keperluan dokumen sokongan untuk mentadbir SIP:

. Syarikat masih belum diperbadankan

 • Borang Pelesenan Prinsip yang telah diisi dan ditandatangani oleh semua bakal pemegang saham
 • Nama bakal pemegang saham
 • Salinan Kad Pengenalan (WNI) atau Kad Pengenalan (WNA), contohnya pasport
 • NPWP untuk warganegara Indonesia
 • Carta aliran pengeluaran, penerangan terperinci daripada bahan mentah kepada produk siap. Atau, aliran aktiviti dan perkhidmatan untuk produk dalam bentuk perkhidmatan
 • Syor daripada agensi kerajaan jika diminta
 • Nama syarikat yang ditubuhkan
 • Barisan perniagaan yang ditubuhkan
 • Lokasi syarikat dan pengeluaran
 • Data julat pengeluaran dan pemasaran
 • Luas tanah tempat perniagaan itu terletak
 • Jumlah tenaga kerja
 • Pelan nilai pelaburan
 • Pelan pelaburan
 • Surat yang menyatakan bahawa data yang dilampirkan adalah betul.

. Syarikat Telah Menubuhkan Entiti (PT)

 • Borang Pelesenan Prinsip yang telah diisi dan ditandatangani oleh semua bakal pemegang saham
 • Nama dan data peribadi pengurusan tertinggi syarikat
 • Nama syarikat
 • Salinan surat ikatan penubuhan
 • Salinan Sijil Domisil Perniagaan
 • salinan NPWP
 • Salinan Surat Kelulusan Menteri Undang-undang dan Hak Asasi Manusia
 • Fotostat SIUP
 • Salinan TDP
 • Penerangan mengenai sektor perniagaan yang dijalankan
 • Lokasi projek atau tempat perniagaan
 • Kawasan tanah di mana perniagaan itu ditubuhkan
 • Data anggaran pengeluaran dan pemasaran
 • Jumlah tenaga kerja
 • Pelan nilai pelaburan
 • Rancangan Pelaburan
 • Surat yang menyatakan bahawa data yang dilampirkan adalah betul.

Tempoh Masa Pengurusan SIP

Berapa lama masa yang diambil untuk menjaga SIP? Tempoh masa pemprosesan permit prinsip ialah hari bekerja di BKPM atau 14 hari bekerja di Badan Perlesenan Bersepadu di peringkat Kabupaten/Kota/Provinsi.

Perubahan Lesen Prinsip kepada Pendaftaran Pelaburan

cara memohon lesen prinsip

Mulai Julai 2018, BKPM akan menggunakan beberapa peruntukan baharu berkenaan Perlesenan Prinsip. Perkara ini termaktub dalam Peraturan BKPM No. 13 Tahun 2017 tentang Garis Panduan dan Tatacara Perlesenan dan Kemudahan Pelaburan. Urusan pelesenan hanya di Perkhidmatan Bersepadu Sehenti (PTSP) BKPM. Peraturan ini adalah susulan daripada penggubalan Peraturan Kerajaan No. 91 Tahun 2017.

Sejak penggubalan peraturan baharu itu, tiada lagi istilah Pelesenan Prinsip kerana ia telah ditukar kepada Pendaftaran Pelaburan (PPM) atau Pendaftaran Pelaburan (PI). Perubahan ini akan memudahkan proses pendaftaran bagi mengelakkan proses birokrasi yang berbelit-belit.

Perbezaan antara SIP dan PNM

Pelesenan Prinsip (SIP)

Ahli perniagaan mesti memohon Lesen Prinsip, menandatangani Tataurusan Persatuan, dan mendapatkan Surat Ikatan Penubuhan untuk dapat menubuhkan sebuah syarikat secara sah. Selepas mendapat SIP, anda mesti merealisasikan pelan pelaburan IDR 10 bilion sebelum memulakan perniagaan.

Pendaftaran Pelaburan (PPM)

PPM boleh diperolehi sebelum atau selepas penubuhan rasmi syarikat yang ditentukan dengan menandatangani Tataurusan Pertubuhan dan mempunyai Akta Penubuhan. Sebelum mendapatkan Pendaftaran Pelaburan, ahli perniagaan mesti memenuhi kriteria berikut:

 • Tempat perniagaan mempunyai pembinaan fizikal
 • Bidang perniagaan adalah bidang yang diluluskan oleh kemudahan Pelaburan
 • Aktiviti perniagaan yang boleh menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar
 • Aktiviti perniagaan yang berkaitan dengan sumber asli, tenaga dan infrastruktur
 • Aktiviti yang memerlukan keperluan sektor.

Untuk perniagaan perdagangan atau perundingan pengurusan tidak memerlukan Pendaftaran Pelaburan. Perniagaan ini boleh segera memohon Lesen Perniagaan. Mekanisme PPM boleh lebih cepat supaya proses perlesenan perniagaan lebih cepat. Proses pendaftaran pelaburan hanya mengambil masa hari bekerja.

√ Cara Mengurus SIP (Permit Utama) & Keperluan

#Cara #Mengurus #SIP #Permit #Utama #Keperluan

Source link